Hợp nhất một số Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh

24/07/2019 - 10:52

 - Sáng 24-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc hợp nhất Chi Cục thuế khu vực trực thuộc Cục thuế tỉnh.

A A

Hợp nhất một số Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc hợp nhất Chi Cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh

Hợp nhất một số Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Chi Cục thuế khu vực 

Hợp nhất một số Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng trao quyết định của Tỉnh ủy về việc chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài Chính quyết định hợp nhất Chi cục Thuế TP. Châu Đốc và Chi cục Thuế huyện Châu Phú thành Chi cục Thuế khu vực TP. Châu Đốc - Châu Phú (trụ sở tại TP. Châu Đốc);  Chi cục Thuế TX. Tân Châu và Chi cục Thuế huyện An Phú thành Chi cục Thuế khu vực Tân Châu - An Phú (trụ sở tại TX. Tân Châu); Chi cục Thuế  huyện Chợ Mới và Chi cục Thuế  huyện Phú Tân thành Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân (trụ sở tại huyện Chợ Mới);  Chi cục Thuế huyện Tịnh Biên và Chi cục Thuế  huyện Tri Tôn thành Chi cục Thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn (trụ sở tại huyện Tịnh Biên).

Theo đó, Cục Thuế tỉnh đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm các ông: Trần Trung Quốc, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Châu Phú giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực TP. Châu Đốc - Châu Phú; Phan Văn Côi, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TX. Tân Châu giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tân Châu - An Phú;  Nguyễn Đức Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Chợ Mới giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân; Lê Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Tịnh Biên giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn.

Dịp này, Tỉnh ủy An Giang cũng đã công bố quyết định chuyển các Đảng bộ cơ cở và đảng viên của Chi cục Thuế trực thuộc huyện, thị, thành ủy về Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 

MỸ LINH – TRỌNG TÍN