Huyện đoàn Phú Tân đánh giá các mô hình điểm tại xã Phú Bình

05/10/2019 - 19:00

 - Chiều 4-10, Huyện đoàn Phú Tân tổ chức cuộc họp đánh giá mô hình “1+1” và mô hình "Thanh niên làm kinh tế" triển khai trên địa bàn, trong đó xã Phú Bình làm thí điểm.

A A

Huyện đoàn Phú Tân đánh giá các mô hình điểm tại xã Phú Bình

Đoàn cơ sở chia sẻ những thuận lợi, khó khăn khi trong thực hiện mô hình “1 + 1”.

Theo đánh giá của Bí thư đoàn các xã, thị trấn ở Phú Tân, sau 1 năm thực hiện mô hình “1+1” (mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất 1 thanh niên tham gia vào hoạt động của đoàn, hội) hiệu quả đạt được của mô hình chưa như mong muốn. Nguyên nhân, do nội dung và hoạt động của đoàn chưa đủ hấp dẫn, đem đến quyền lợi thiết thực cho thanh niên... Do đó, trong thời gian tới, đoàn cần tăng cường phối hợp các ngành chức năng tập trung hỗ trợ việc làm, mang đến nhiều quyền lợi cho thanh niên, cũng như có thêm nhiều sáng kiến trong thực hiện mô hình “1 + 1”. Đặc biệt, cán bộ đoàn phải trở thành trung tâm đoàn kết, tập hợp, gương mẫu trong hoạt động.

Huyện đoàn Phú Tân đánh giá các mô hình điểm tại xã Phú Bình

Mô hình thanh niên làm kinh tế phát huy khá hiệu quả ở hầu hết các xã, thị trấn.

Đối với mô hình "Thanh niên làm kinh tế", xã Phú Bình có câu lạc bộ thanh niên, với 3 cơ sở sản xuất nghề bó chổi, đã giải quyết lao động thường xuyên cho 150 lao động địa phương, thu nhập bình quân 200.000 đồng/người/ngày.

Cùng với mô hình điểm tại Phú Bình, thời gian qua, Huyện đoàn Phú Tân đang duy trì các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế ổn định ở 18 xã, thị trấn, đa số là nghề truyền thống tại địa phương.

MỸ HẠNH