Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XII

28/07/2020 - 16:21

 - Ngày 28-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy, cùng 299 đại biểu đại diện 4.131 đảng viên của 59 tổ chức cơ sở Đảng ở thị xã tham dự đại hội.

A A

Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, dân chủ; đoàn kết; kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường đối ngoại, giữ vững quốc phòng - an ninh; phát huy sức  mạnh toàn dân, huy động  mọi nguồn lực phấn đấu đưa Tân Châu sớm trở thành thành phố”.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành TX. Tân Châu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, song với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ thị xã đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, đưa thị xã tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đảng bộ thị xã đã thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XI.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời khẳng định, những thành tựu đó đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, tạo được những tiền đề cơ bản để Tân Châu phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới. Đồng thời, thống nhất với mục tiêu “Xây dựng TX. Tân Châu sớm trở thành thành phố”, do Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XI  trình Đại hội đại biểu lần thứ XII.

Để thực hiện được mục tiêu này, đồng chí Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tân Châu trong nhiệm kỳ mới cần tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian đô thị, từng bước hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III theo hướng bền vững. Tiếp tục cơ cấu lại ngành kinh tế của  thị xã theo hướng nâng cao hiệu quả, gia tăng giá trị, phát triển bền vững; quan tâm chăm lo phát triển toàn diện văn hóa – xã hội; thực  hiện xã hội công bằng, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu hướng tới...

 Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã tặng đại hội bức trướng với nội dung: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen Đảng bộ TX. Tân Châu vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX. Tân Châu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Đoàn Chủ tịch đại hội

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Các đồng chí nguyên lãnh đạo TX. Tân Châu tham dự đại hội

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng bức trướng cho đại  hội

Tin, ảnh: MINH HIỂN