Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh An Giang diễn ra ngày 7 và 8-12

02/12/2021 - 05:39

 - Thường trực HĐND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 (cuối năm 2021) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức họp trực tuyến. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-12, khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 7-12. Điểm cầu tỉnh ở Hội trường Văn phòng UBND tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì. Điểm cầu huyện, thị xã, thành phố do Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ trì.

A A

Kỳ họp lần này kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh An Giang về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và một số vấn đề có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

GIA KHÁNH

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu