Kỳ vọng vào sự đổi mới trong nhiệm kỳ mới

29/07/2020 - 05:58

 - Những ngày này, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang) đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Tất cả đều tin rằng, Nghị quyết Đại hội sẽ sớm được triển khai thực hiện và nhanh chóng đi vào thực tiễn, nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển bền vững.

A A

* Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh: “Huy động tối đa nguồn lực xã hội xây dựng quê hương”

Những năm qua, UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Nhiệm kỳ qua, huyện đã vận động tiền mặt và hiện vật quy tiền trên 149 tỷ đồng, để chăm lo cho người nghèo và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện cuộc sống người dân; đồng thời, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, vai trò của mặt trận ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường và mở rộng.

Tôi rất kỳ vọng, trong nhiệm kỳ tới, huyện Châu Thành sẽ tiếp tục là một trong những địa phương thực hiện tốt các hoạt động an sinh - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Để đạt được điều đó, bên cạnh sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, UBMTTQVN từ huyện đến cơ sở sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp chính quyền, các ban, ngành, tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn và tích cực tham gia các hoạt động an sinh - xã hội, xây dựng NTM trên địa bàn huyện…

* Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài: “Học tập và làm theo lời Bác phải thiết thực, bằng những việc làm cụ thể”

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Châu Thành đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong huyện đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị cũng như nhiệm vụ công tác. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, phát huy dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm, nâng cao hiệu quả lãnh, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì và nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình, tiêu biểu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; qua đó tạo được niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

* Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành Đoàn Đức Dịnh: “Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn xây dựng NTM”

Tôi tâm đắc nhất là việc phát huy thế mạnh nông nghiệp, tập trung đổi mới sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường chuyển giao, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, tạo động lực mới cho tăng trưởng. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Châu Thành đạt chuẩn “Huyện NTM” và có nền kinh tế phát triển bền vững.

Để thực hiện được, theo tôi, cần phải có nhiều giải pháp mang tính đột phá và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, nhằm tăng giá trị và chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất để thu hút doanh nghiệp đầu tư hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích nông dân ứng dụng rộng rãi khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, vườn tạp sang trồng cây ăn trái và các loại rau màu an toàn, chất lượng, có tính cạnh tranh cao…

Tôi cũng rất tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ triển khai thực hiện xây dựng NTM với nhiều đổi mới mang tính đột phá, phấn đấu đạt chuẩn “Huyện NTM” vào năm 2025. Theo đó, huyện tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền trong xây dựng NTM. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình cầu, đường nông thôn. Ngoài ra, quan tâm đến công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất và đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng… nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, tạo sự chuyển biến mọi mặt của khu vực nông thôn.

TRUNG HIẾU