Lại giở chiêu trò xuyên tạc

08/12/2023 - 07:12

 - Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) bàn bạc, quyết nghị nhiều nội dung hệ trọng của đất nước, như: Phát triển kinh tế - xã hội, cải cách tiền lương, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xem xét quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIV)... Những quyết sách đều hướng tới người dân, chăm lo cho dân và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Thế nhưng, trên các trang mạng phản động, các phần tử bất mãn vẫn hậm hực, rêu rao xuyên tạc, chống phá.

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, địa phương; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong đó, kinh tế nước ta tiếp tục là “điểm sáng” trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát, nợ công, bội chi ngân sách được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Trong 9 tháng của năm, tăng trưởng kinh tế và công nghiệp từng bước được phục hồi, quý sau cao hơn quý trước; GDP tăng 4,24%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,16%. Nông nghiệp phát triển ổn định, tăng 3,38% so cùng kỳ, tiếp tục phát huy vai trò là “bệ đỡ” của nền kinh tế. Khu vực dịch vụ, du lịch phát triển khá sôi động, tăng 6,32% so cùng kỳ. Dự báo đến hết năm, có thể hoàn thành ít nhất 10/15 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra, trong đó nổi bật là có thể hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh được đẩy mạnh. Nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài đã được tập trung tháo gỡ, xử lý, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, liên tục và là điểm sáng nổi bật của năm 2023. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược với tất cả các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các nước G20.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí cao ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, với nhiều nội dung kế thừa và đổi mới, bổ sung, phát triển quan trọng so với Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI). Hội nghị Trung ương 8 đưa ra nhiều quyết sách quan trọng của đất nước, trong đó có vấn đề quy hoạch cán bộ cho Đại hội Đảng lần thứ XIV…

Những kết quả của Hội nghị Trung ương 8 đã “thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương”, “góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay”. Đồng thời, “tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển đất nước nhanh và bền vững vì Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta”… như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tuy nhiên, một số kẻ nhân danh “yêu nước”, “dân chủ” và “đấu tranh cho dân chủ” cố tình xuyên tạc, bôi đen sự thật, tạo sự hoài nghi trong Nhân dân. Chúng xuyên tạc về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, chính sách đại đoàn kết dân tộc của nước ta; xuyên tạc về công tác chống tham nhũng của Đảng, cho rằng “có vùng cấm”, “có ngoại lệ”; xuyên tạc về công tác quy hoạch nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV). Nhiều thành phần bất mãn, cơ hội chính trị đăng phát một số bài viết xuyên tạc việc quy hoạch nhân sự là “chuyện ăn chia bầu bán”, “chia chác ghế”… rất võ đoán, lố bịch. 

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội”…

Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần đề cao trách nhiệm, chủ động vạch trần và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII). Đồng thời, nghiên cứu, nắm chắc và cụ thể hóa các nội dung của hội nghị gắn với chức trách, nhiệm vụ của bản thân. Đặc biệt, tích cực lan tỏa thành công của Hội nghị Trung ương 8 đến cộng đồng xã hội và quần chúng nhân dân; khẳng định đó là ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; không thế lực thù địch, phản động nào có thể xuyên tạc, phủ nhận.

HỮU HUYNH