Lãnh đạo huyện Châu Thành thăm và chúc mừng Tháng Ramadan

27/04/2023 - 18:03

 - Chiều 27/4, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung đã đến thăm, chúc mừng Tháng Ramadan của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, tại thánh đường Masjid Jamiul Mukminin (xã Vĩnh Hanh).

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng tặng quà Ban Giáo cả, Ban Quản trị thánh đường Masjid Jamiul Mukminin

Lãnh đạo huyện Châu Thành thăm và chúc mừng Tháng Ramadan của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, tại thánh đường Masjid Jamiul Mukminin

Thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng đã thăm hỏi tình hình hoạt động của Ban Giáo cả, Ban Quản trị thánh đường Masjid Jamiul Mukminin, cũng như đời sống, sinh hoạt đồng bào dân tộc thiểu số Chăm trên địa bàn huyện. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội huyện.

Qua đó mong muốn, Ban Giáo cả, Ban Quản trị thánh đường Masjid Jamiul Mukminin tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số Chăm trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chung tay cùng chính quyền địa phương tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương…

L.H