Lợi nhuận Tập đoàn Sao Mai năm 2018 tăng gấp 7 lần năm 2017

30/04/2019 - 19:59

 - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoáng ASM), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Lê Thanh Thuấn cho biết, năm 2018, ASM đạt tổng doanh thu gần 11.000 tỷ đồng, lãi gần 1.200 tỷ đồng, gấp 7 lần năm 2017, vượt trên 30% chỉ tiêu lợi nhuận được giao. Năm 2019, ASM đặt mục tiêu doanh thu 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.244 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí bền vững trong Câu lạc bộ lợi nhuận ngàn tỷ.

A A

Hội đồng quản trị Tập đoàn Sao Mai nhiệm kỳ mới 2019-2024 ra mắt đại hội

Doanh thu tốt, lợi nhuận cao, ASM tiếp tục tích lũy để cùng lúc triển khai nhiều dự án lớn như: Nhà máy điện năng lượng mặt trời (Sao Mai Solar PV1) tại An Giang có công suất 210MW, vốn đầu tư 5.600 tỷ; Sao Mai Solar PV2 tại Long An, công suất 50MW, vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng; xây dựng nhà máy chế biến thủy sản số 3 (công suất 400 tấn/ngày); tôn tạo các khu du lịch trọng điểm như đồi Tức Dụp, rừng tràm Trà Sư… Dự kiến 6 tháng cuối năm 2019, Sao Mai Group sẽ vận hành 2 nhà máy năng lượng mặt trời, đảm bảo nguồn thu thường xuyên và ổn định…

HOÀNG XUÂN