Long Xuyên khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

05/03/2021 - 06:37

 - Sáng 4-3, Ban Tổ chức Thành ủy Long Xuyên (An Giang) phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I-2021 cho 65 học viên thuộc 13 phường, xã là giáo viên và học sinh của các trường THPT trên địa bàn thành phố.

A A

Trong thời gian 7 ngày, các học viên được trang bị 5 chuyên đề về: khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và điều kiện phấn đấu để trở thành đảng viên. Việc tham gia lớp học sẽ là cơ sở để mỗi học viên xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn. Qua đó, tích cực rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.    

N.H