Long Xuyên: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà không thu phí từ ngày 1-4

31/03/2020 - 06:30

 - Từ ngày 1-4, tổ chức, công dân có nhu cầu thực hiện các loại thủ tục hành chính, thay vì phải đến liên hệ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND TP. Long Xuyên (An Giang) và các phường, xã, nay chỉ cần liên hệ với nhân viên bưu chính thuộc Bưu điện thành phố.

A A

Nhân viên sẽ đến tận nhà tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Tổ chức, công dân không phải nộp chi phí dịch vụ qua bưu điện. Toàn bộ chi phí dịch vụ bưu chính do ngân sách thành phố hỗ trợ thanh toán cho bưu điện. Từ ngày 1-4 đến 31-5, bưu chính thực hiện trả kết quả tại nhà; từ ngày 1-6 đến 31-12 tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà.

5 lĩnh vực và 11 thủ tục sẽ được thực hiện, gồm: đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, tạm ngừng hoạt động, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý; xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; cấp bản sao trích lục hộ tịch, ghi chú kết hôn, ghi chú ly hôn.

G.K