Long Xuyên: Ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

05/12/2019 - 00:15

Theo UBND TP. Long Xuyên, diện tích gieo trồng lúa ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn là 1.511/1.721ha (đạt 87,9% so kế hoạch).

A A

Diện tích sản xuất lúa Nhật 699ha; diện tích nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao hơn 107ha, đang xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao để sản xuất giống cá tra với quy mô 100ha tham gia vào đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao của tỉnh. Địa phương duy trì thực hiện chuỗi liên kết tiêu thụ rau an toàn của Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Hòa Hưng với Công ty TNHH MTV TMDV Phan Nam, siêu thị Co.opmart, chợ Mỹ Bình, Mỹ Long; chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa Nhật với Công ty TNHH Angimex Kitoku và Công ty Phú Sĩ...

Hiện nay, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đề án chuyển dịch đất lúa sang trồng rau màu, cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái xã Mỹ Hòa Hưng giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; 4 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã nông thôn mới Mỹ Khánh và Mỹ Hòa Hưng; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ xoài Cát Hòa Lộc theo hướng xuất khẩu (giai đoạn 2019-2020); thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh trên địa bàn.

G.K