Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9): Xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình, cách làm hiệu quả

17/08/2020 - 07:05

 - “Qua 57 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Lữ đoàn Pháo binh 6 (gọi tắt là Lữ đoàn) đã khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội cụ Hồ" và tô thắm thêm truyền thống “Đoàn kết, hiệp đồng, linh hoạt, sáng tạo, đánh giỏi, bắn trúng”…” - thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đánh giá.

A A

Khen thưởng các cá nhân, tập thể trong các phong trào thi đua

Thời gian qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9, và cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương nơi đóng quân, Lữ đoàn Pháo binh 6 đã thực hiện tốt  nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, chuẩn bị tốt các phương án sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo trên địa bàn Quân khu, sẵn sàng tham gia giúp nhân dân phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, phối hợp công an, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn đóng quân. Các cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cùng các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua quyết thắng để thành tích năm sau cao hơn năm trước. Từ đó, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu và Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Cụ thể, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Lữ đoàn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đúng chương trình, kế hoạch, quân số tham gia đạt trên 99%; triển khai thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại địa phương trong giai đoạn mới”; tổ chức 6 lượt hành quân về nguồn cho hơn 1.200 CBCS (tăng 190 lượt so giai đoạn 2009-2013) tham gia nhằm giáo dục truyền thống; 100% CBCS được kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm. Đặc biệt, xây dựng thành công mô hình tiết kiệm gần 800 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng cơ quan, đơn vị và gia đình CBCS gặp khó khăn, hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới; trích hơn 1 tỷ đồng từ quỹ tăng gia sản xuất xây dựng công trình nhà truyền thống, nhà thanh niên, xuất bản sách và phim tư liệu về lịch sử truyền thống đơn vị…

Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 và 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được CBCS đồng tình, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao. Bên cạnh đó, Lữ đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương, các lực lượng trên địa bàn tích cực thực hiện công tác vận động quần chúng; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lữ đoàn Pháo binh 6 chung sức xây dựng nông thôn mới”, “chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; giúp nhân dân xã Bình Hòa (Châu Thành) sửa chữa 8 cây cầu, 2 trường học, 13 căn nhà, tu sửa 67km đường giao thông nông thôn; giúp dân đắp đê bao phòng, chống lũ lụt, khắc phục thiên tai và di dời hàng trăm hộ dân, hàng hóa, đồ sinh hoạt ra khỏi khu vực sạt lở ở phường Bình Đức (TP. Long Xuyên); khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 720 lượt người dân (tăng 120 lượt) với số tiền hơn 45,2 triệu đồng. Song song đó, từ nguồn vận động CBCS đóng góp thành lập quỹ Đồng đội hơn 1 tỷ đồng đã hỗ trợ cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người thân bệnh tật hoặc từ trần; xây dựng 19 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa cho đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo. Có hơn 4.000 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia phong trào “Ngôi nhà 100 đồng” và thực hiện cuộc vận động “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội”, tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng từ tiền lương, phụ cấp gửi về phụ giúp gia đình.

Lữ đoàn còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy Đảng, chỉ huy, CBCS về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác nhau sẵn sàng tham gia phòng, chống lụt bão, lốc xoáy, cứu hộ, cứu nạn… với quân số tham gia huấn luyện đạt 100%. Duy trì nghiêm các chế độ trực tại đơn vị; thường xuyên kiện toàn bổ sung các kế hoạch, các phương án sẵn sàng chiến đấu tại chỗ, phòng, chống cháy nổ, lụt bão, lốc xoáy, cứu hộ, cứu nạn; quân số sẵn sàng chiến đấu của đơn vị luôn đảm bảo từ 99% trở lên.

Hàng năm, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình huấn luyện chặt chẽ, khoa học, sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ đơn vị và từng đối tượng. Tổ chức được 67 lớp huấn luyện (tăng 6 lần) so giai đoạn trước cho 2.452 lượt cán bộ, nhiều năm liên tục Lữ đoàn Pháo binh 6 đều đạt tiêu chuẩn đơn vị huấn luyện giỏi và Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG