Lũ về, nhưng sản vật... ít

01/10/2023 - 10:17

 - Mùa lũ về đang về trên các cánh đồng vùng đầu nguồn biên giới An Giang. Sản vật từ mùa nước lũ cũng xuôi dòng theo con nước về hạ nguồn, nên ngư dân có thêm mùa làm ăn...

Chú Đằng (người dân ở xã Phú Hữu, huyện An Phú) thăm lưới trên dòng kênh Bảy Xã. Thả xong tay lưới, chú nói: Lũ năm nay thất thường, khi trồi khi sụt, nên tôm cá cũng ít...

Nước về nhiều, mà tôm cá chẳng được bao nhiêu…

Rắn, rùa lại càng hiếm

“Mấy năm trước, mỗi ngày (thời điểm này) thu mua vài tấn ốc, cua đồng, còn năm nay “hẻo” quá, chưa được 50%” - Chú Tuấn (chủ vựa cua, ốc ở xã Nhơn Hội) cho biết.

Thu gom  sản vật mùa lũ  bán cho chợ các tỉnh và TP. Hồ Chí Minh

Cùng với cá, tôm, cua, ốc…, rau đồng, bông súng, bông điên điển là những sản vật từ mùa lũ

Món ăn từ đặc sản mùa lũ

HỮU HUYNH