Luôn đồng hành và hỗ trợ nông dân

01/12/2021 - 06:13

 - Năm 2021, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã nỗ lực hoàn thành tốt công tác hội và phong trào nông dân trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Qua đó, kịp thời động viên, hướng dẫn cán bộ, hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

A A

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên cho biết: “Xác định năm 2021 là năm đầu triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) nên mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đồng thời, cũng là năm tiến hành đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp (nhiệm kỳ 2018-2023). Do đó, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình hành động của năm, với 3 hoạt động đột phá và 11 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân đạt những kết quả tích cực”.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp các ban, ngành tổ chức trên 9.500 buổi tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) với 241.190 lượt nông dân dự.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội Nông dân các cấp đã tham gia tích cực vào “Tổ phản ứng nhanh” tại địa phương, nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản và tổ chức lại sản xuất cho nông dân. Qua đó, đã tham gia hỗ trợ tiêu thụ được 9.996 tấn lúa nếp, 3.714 tấn rau màu, 68 tấn trái cây, 684,5 tấn thủy sản, 97.500 trứng gia cầm...

Tham gia hỗ trợ 13 hợp tác xã đăng ký danh sách đầu mối cung ứng nông sản phía Nam do Tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai để cung cấp cho TP. Hồ Chí Minh và các địa phương ở khu vực Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình lúa rải vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, nhằm góp phần hỗ trợ nông dân tổ chức lại sản xuất và bao tiêu nông sản.

“Thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh rất tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo chủ trương của Trung ương và tỉnh. Tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 60 hội viên, nông dân nghèo, gia đình chính sách tiêu biểu tại các địa phương: Huyện Phú Tân, Chợ Mới và TX. Tân Châu, với khoảng 60 triệu đồng. Qua đó, chúng tôi mong muốn chia sẻ khó khăn, động viên bà con nỗ lực vượt qua khó khăn do dịch bệnh, từng bước ổn định cuộc sống” - ông Nguyễn Văn Nhiên xác định.

Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp với Công ty TNHH Angimex - Kitoku vận động nông dân ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa Nhật với tổng diện tích đạt 1.760/1.962ha, tương đương 90% so kế hoạch năm 2021. Bên cạnh, tổ chức 7 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa Nhật và liên kết chuỗi lúa gạo năm 2021, với 410 đại biểu đại diện tổ hợp tác và hội viên, nông dân các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Châu Phú và TP. Long Xuyên tham gia. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh đã nỗ lực thực hiện 3 Nghị quyết 04, 05, 06 và Kế hoạch 169-KH/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về triển khai xây dựng các mô hình chi - tổ hội nông dân nghề nghiệp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, đã triển khai dự án xây dựng mô hình ứng dụng phân hữu cơ nano trong sản xuất lúa, hỗ trợ và củng cố Chi hội nông dân nghề nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp tại xã Phú Hiệp (huyện Phú Tân). Bên cạnh, các cấp hội đã thành lập mới được 9 Chi hội nông dân nghề nghiệp, 58 Tổ hội nông dân nghề nghiệp và 160 tổ hợp tác trong năm 2021. Hiện nay, toàn tỉnh có 930 tổ hợp tác với 15.066 thành viên tham gia.

Quan tâm phát triển các chi - tổ hội nông dân nghề nghiệp; tiếp tục hỗ trợ phát triển phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và các mô hình kinh tế tập thể tại địa phương. Tích cực hỗ trợ nông dân tiếp cận, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và tiếp cận các nguồn vốn để phát triển, mở rộng sản xuất. Tích cực kết nối đầu ra, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, nhất là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Từng bước vận động, hướng dẫn nông dân tiếp cận với chuyển đổi số trong nông nghiệp…

“Từ những yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chúng tôi xác định nhiệm vụ của các cấp hội trong năm 2022 sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, sớm khôi phục, phát triển sản xuất khi dịch bệnh COVID-19 bị đẩy lùi. Đồng thời, sẽ ưu tiên hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học - kỹ thuật, tích cực vận động bà con thay đổi tư duy nhằm thích ứng điều kiện làm ăn thời hội nhập” - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên khẳng định.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khi đến thăm và làm việc với Hội Nông dân tỉnh An Giang đánh giá cao những nỗ lực Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đồng thời, yêu cầu Hội Nông dân tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức hội viên, nông dân trong việc thay đổi tư duy sản xuất phù hợp với thời hội nhập.

 

THANH TIẾN