Mặt trận Tổ quốc huyện Thoại Sơn tham gia xây dựng chính quyền

22/09/2021 - 05:10

 - 6 tháng đầu năm 2021, UBMTTQVN các cấp ở huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần cùng địa phương hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được giao.

A A

UBMTTQVN huyện và các ngành tiếp nhận nguồn quỹ hỗ trợ an sinh xã hội

Theo Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Đặng Văn Tổng, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch lúa hè thu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đẩy lùi tệ nạn xã hội.

UBMTTQVN huyện Thoại Sơn phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. UBMTTQVN huyện tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tiêu chí văn hóa, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình đề ra. Duy trì và nâng chất mô hình “Hành lang giao thông thông thoáng, mỗi nhà làm hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp”, “Ấp tự quản bảo vệ môi trường” trên địa bàn 17 xã, thị trấn; nhân rộng mô hình tiêu biểu gắn với “Dân vận khéo”. Toàn huyện hiện có 32 mô hình tiêu biểu trong hệ thống MTTQ.

Trong công tác vận động quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội, từ đầu năm đến nay, UBMTTQVN huyện tiếp nhận 10 tỷ đồng. Từ đó, xây dựng 47 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hộ khó khăn phát triển sản xuất, chăm lo bệnh nhân nghèo, giúp học sinh nghèo, thăm hỏi và tặng quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo…

Bên cạnh đó, phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cất mới 140 căn, sửa chữa 11 căn nhà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn theo Chương trình hành động 02-Ctr/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hệ thống MTTQ phối hợp vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” tại 17 xã, thị trấn, với số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Qua đó, cấp phát 19.300 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn do đại dịch, trị giá 2,37 tỷ đồng.

Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được triển khai, thông qua việc hướng dẫn cán bộ đăng ký học tập Bác theo chuyên đề năm 2021 “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước” phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. UBMTTQVN huyện Thoại Sơn phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Đó là hệ thống MTTQ từ huyện đến xã, thị trấn tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tổ chức 9 diễn đàn “Cấp ủy, chính quyền lắng nghe ý kiến nhân dân”, có 425 lượt người dự, có 15 ý kiến góp ý về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống dịch COVID-19, sửa chữa lộ giao thông nông thôn, kiểm soát giá vật tư nông nghiệp, tình hình an ninh trật tự. Ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn tiến hành giám sát hầu hết công trình trên địa bàn. Kết quả, các đơn vị thi công thực hiện đúng thiết kế kỹ thuật, chưa phát hiện sai phạm.

Thời gian tới, UBMTTQVN huyện tiếp tục phát huy vai trò chức năng của mình. Đồng thời, cố gắng cùng với HĐND, UBND huyện và cơ quan, ban, ngành liên quan tích cực hơn trong tiếp thu, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, tiếp tục yêu cầu đại biểu HĐND xây dựng chương trình, kế hoạch từng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; giám sát hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu; đại biểu HĐND cố gắng tạo điều kiện cho cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị. Tất cả nhằm phát huy tốt vai trò cầu nối của MTTQ trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương ở cơ sở.

Bài, ảnh: TRÚC PHA