Miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an tại kỳ họp thứ 7

21/05/2024 - 14:34

Chiều 21-5, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã quyết định bổ sung nội dung Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an tại Kỳ họp thứ 7

Chiều 21-5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày tờ trình điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, căn cứ ý kiến cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn kiện toàn bộ máy tổ chức nhà nước, sau khi xem xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và dự kiến bố trí tiến hành nội dung này cùng với nội dung về công tác nhân sự tại phiên họp chiều ngày 21-5 và phiên họp sáng ngày 22-5.

Ngay sau đó, với 468/469 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành (96,10%), Quốc hội đã thông qua việc bổ sung nội dung Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Theo Người lao động