Mở đầu cho nhiệm kỳ mới của TP. Long Xuyên

30/06/2021 - 04:15

 - Sau khi tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tiến hành tổ chức kỳ họp thứ nhất – kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng, quyết định cho cả nhiệm kỳ mới của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

A A

Bỏ phiếu bầu các chức danh theo thẩm quyền

Quyết định những vấn đề quan trọng

Theo Ủy ban Bầu cử TP. Long Xuyên, cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố đã thành công tốt đẹp. Cử tri bầu đủ 3 vị đại biểu Quốc hội; 9 vị đại biểu HĐND tỉnh và bầu được 33/35 vị đại biểu HĐND thành phố; 310 đại biểu HĐND cấp phường, xã. Kết quả bầu cử bảo đảm cơ cấu, thành phần, đúng pháp luật, dân chủ. Thành công của cuộc bầu cử khẳng định sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao của cử tri thành phố đối với việc xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước.

Kỳ họp thứ nhất của HĐND TP. Long Xuyên có nội dung hết sức quan trọng, quyết định tổ chức bộ máy và các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các chức danh khác theo thẩm quyền. Tại kỳ họp này, Ủy ban Bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII và báo cáo kết quả xác nhận 33 vị đại biểu trúng cử, đủ tư cách làm đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần dân chủ, công tâm và trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân thành phố, các vị đại biểu HĐND TP. Long Xuyên đã lựa chọn và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; bầu lãnh đạo và thông qua số lượng ủy viên của 2 ban chuyên môn HĐND thành phố; bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND thành phố; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Long Xuyên Bùi Văn Tặng khẳng định: “Việc bầu cử các chức danh trên được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ cao, thể hiện sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND thành phố đối với các đồng chí được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền của thành phố. Đây là những quyết định rất quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả nhiệm kỳ tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND thành phố.

Đồng thời, cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và ủng hộ quý báu của cử tri và nhân dân thành phố. Chúng tôi ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, mà UBMTTQVN thành phố đã tập hợp, chuyển tới kỳ họp này”.

Trọng trách và niềm tin

Sau kỳ họp, nhiệm vụ, trọng trách đặt ra cho HĐND các cấp nói chung, cấp thành phố nói riêng rất nặng nề. Với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, HĐND TP. Long Xuyên phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định, cơ chế, chính sách quan trọng, xây dựng chính quyền năng động.

Song song đó là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của HĐND; tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn để kịp thời phát hiện những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh theo hướng tích cực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và tổ chức, doanh nghiệp.

Mỗi đại biểu HĐND được kỳ vọng thực hiện tốt phương châm “gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân”, bám sát thực tiễn, thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết; chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, đổi mới việc tiếp xúc cử tri, phát hiện và đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, có hiệu quả, thiết thực hơn.

Được tập thể đại biểu HĐND tín nhiệm tiếp tục bầu làm Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây bày tỏ: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự lớn đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Với trọng trách là người đứng đầu UBND thành phố, tôi trân trọng học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu và truyền thống tốt đẹp của các tiền nhiệm, hết lòng dốc sức cùng tập thể phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân, nỗ lực cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long Xuyên đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm (2021-2026), đặc biệt là 3 khâu đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XII của thành phố đã đề ra”.

Trước mắt, TP. Long Xuyên sẽ tiếp tục giữ vững và đảm bảo tăng trưởng ổn định, lấy thương mại - dịch vụ làm động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Địa phương ưu tiên nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm và công tác chuyển tiếp; đảm bảo công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, xây dựng từng bước hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị khang trang, bền vững; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, xóa nghèo và giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trong mọi tình huống; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân, phấn đấu sớm đưa TP. Long Xuyên trở thành đô thị thông minh, hiện đại. Những mục tiêu ấy kỳ vọng sẽ sớm đạt được, sau kỳ họp mở đầu này.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH