Một tháng, gần 12.000 doanh nghiệp thành lập mới

29/11/2021 - 15:25

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi với gần 12.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn đăng ký gần 150 nghìn tỷ đồng.

A A

Tổng cục Thống kê nhận định, kết quả này cho thấy sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh sau hơn một tháng triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP.

Theo đó, trong tháng 11, cả nước có 11.902 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 44,6%), với số vốn đăng ký là 149,9 nghìn tỷ đồng (tăng 38%) và số lao động đăng ký là 76,6 nghìn lao động (tăng 30,2%).

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 12,6 tỷ đồng, giảm 4,5% so với tháng trước và giảm 42,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng, cả nước còn có 4.958 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Ở chiều ngược lại, 3.523 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 0,9% so với tháng trước. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 4.642 doanh nghiệp và 1.256 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

11.902 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11. (Ảnh minh họa: Bộ Công Thương).

Tính chung 11 tháng, cả nước có 105,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.454,2 nghìn tỷ đồng. Tổng số lao động đăng ký là 784,2 nghìn lao động. 

Nếu tính cả 2.219,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 38,8 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng là 3.673,6 nghìn tỷ đồng. 

Theo CÔNG HIẾU (VTC News)