Ngăn chặn không để dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam

14/09/2018 - 19:41

 - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trình Đình Dũng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ thu đông và ngăn chặn dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Anh Thư chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.

A A

Phó Thủ tướng Chính phủ Trình Đình Dũng cho rằng, đây là hội nghị quan trọng, cần thiết, đúng thời điểm trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hành động, coi công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là ngăn ngừa dịch tả heo Châu Phi là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12-9-2018, của Thủ tướng Chính phủ về tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch tả heo Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. Trong đó, nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ heo, sản phẩm nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới. Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ, việc vận chuyển, buôn bán, khu vực giết mổ, kinh doanh thịt heo; xây dựng phương án đóng cửa chợ khi phát hiện có dịch…

NGÔ CHUẨN