Ngành thuế hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

22/05/2020 - 04:05

 - Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh trên địa bàn vượt qua giai đoạn khủng hoảng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, ngành thuế An Giang đang triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này.

A A

Theo đó, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các Chi cục Thuế rà soát, khảo sát tình hình ngưng nghỉ, sụt giảm doanh thu, cũng như chủ động tuyên truyền chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, nhất là đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9-4-2020. Đối với hộ kinh doanh có doanh thu khảo sát ngày 15-1-2020 dưới 100 triệu đồng và tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1-42020 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27-3-2020 được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng và tối đa không quá 3 tháng. Hộ kinh doanh chỉ cần lập và gửi đề nghị hỗ trợ theo mẫu hướng dẫn của cơ quan thuế đến UBND xã, phường, thị trấn để được xem xét giải quyết theo quy định.

Các Chi cục Thuế cần chủ động rà soát, phối hợp UBND xã, phường, thị trấn tiếp nhận và xác nhận về việc tạm ngừng/nghỉ kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai danh sách đề nghị hỗ trợ. Đồng thời, tiến hành tổng hợp, chủ trì phối hợp các ngành liên quan thẩm định, trình UBND huyện để thực hiện báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ. Đối với hộ kinh doanh chỉ thực hiện việc lập văn bản đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định và bản sao thông báo nộp thuế của Chi cục Thuế gửi Chi cục Thuế.

Ảnh: TRUNG HIẾU

Đối với việc ngưng/nghỉ kinh doanh của hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các Chi cục Thuế triển khai tiếp nhận và giải quyết cho tất cả các thông báo ngừng/nghỉ của hộ kinh doanh, không phụ thuộc vào thời gian gửi thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế.

Trường hợp có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng/nghỉ do dịch bệnh mà có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của hộ kinh doanh thì cơ quan thuế kiểm tra và xem xét giải quyết việc ngừng/nghỉ của hộ kinh doanh theo quy định kể từ ngày thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cục Thuế tỉnh yêu cầu các Chi cục Thuế tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, vận động hộ kinh doanh ổn định và an tâm kinh doanh; kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý đơn xin ngưng/nghỉ của hộ kinh doanh phải xử lý theo quy định pháp luật ngay trong ngày, tạo điều kiện thuận lợi nhất và tránh gây bức xúc cho người nộp thuế, cùng với người nộp thuế vượt qua giai đoạn khó khăn này.

TRẦN HOÀNG PHONG