Ngành thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

11/01/2021 - 08:03

 - Nối tiếp những kết quả đã đạt được trong năm 2020, ngay từ những ngày đầu năm 2021, toàn thể công chức, người lao động ngành thuế đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế với quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021.

A A

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang Phạm Văn Dũng, năm qua tình hình khó khăn chung của nền kinh tế do dịch bệnh COVID-19 để lại nhiều hệ lụy cho hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) tác động lớn đến công tác thu NSNN. Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, cùng cộng đồng doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định phát triển SXKD. Bên cạnh đó là toàn thể công chức, người lao động ngành thuế tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, khai thác tốt các nguồn thu mới phát sinh, tăng cường chống thất thu thuế, giảm nợ đọng để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN được giao.

Kết quả, năm 2020 ước tổng thu nội địa được 6.742 tỷ đồng, đạt 103% so dự toán năm UBND tỉnh giao, đạt 105% so dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 101% so cùng kỳ. Trong đó có 8/16 khoản thu đạt dự toán năm, gồm: DN nhà nước địa phương 115%; DN có vốn đầu tư nước ngoài 207%; tiền sử dụng đất 209%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 124%; tiền thuê đất 252%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 579%; thu xổ số kiến thiết 112%; thu cổ tức và lợi nhuận còn lại 117%. Tất cả 7/7 đơn vị thuộc Cục Thuế tỉnh có số thu đều đạt và vượt so dự toán năm được giao.

Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thu ngân sách nhà nước năm 2020

Ông Dũng cho biết, với quyết tâm và nỗ lực cao nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu nội địa năm 2021 được Bộ Tài chính, UBND tỉnh giao ở mức cao nhất. Từ nay đến cuối năm, ngành thuế sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh để chủ động triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021. Phối hợp các sở, ngành và địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu, chống thất thu NSNN. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chống thất thu thuế, xây dựng hệ thống giám sát thanh, kiểm tra theo phương thức điện tử, tập trung thanh, kiểm tra đối với các DN có rủi ro cao về thuế. Triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý kê khai thuế đối với người nộp thuế, đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động SXKD trên địa bàn đều được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử để hỗ trợ người nộp thuế giảm bớt thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển SXKD.

Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế mới ban hành để giúp người nộp thuế nắm bắt kịp thời, đầy đủ và thực hiện đúng chủ trương, chính sách của nhà nước và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Tăng cường công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, hỗ trợ để người nộp thuế phục hồi nhanh hoạt động SXKD sau dịch bệnh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho DN khởi nghiệp, tăng nhanh số lượng DN mới thành lập, giảm thiểu DN giải thể, ngừng hoạt động, thu hút nhiều dự án đầu tư tạo ra nguồn thu ổn định vững bền cho ngân sách.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để người nộp thuế nắm bắt kịp thời. Tuyên dương thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, có đóng góp số thu lớn cho NSNN. Thường xuyên quán triệt chủ trương, nhắc nhở công chức, người lao động ngành thuế chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại, hiệu quả gắn với thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

TRỌNG TÍN