Ngày 19-11-2021: Nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ

19/11/2021 - 08:45

Nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ 21 diễn ra vào ngày 19-11-2021. Tại Việt Nam, có thể quan sát một phần diễn biến của Nguyệt thực lần này, bắt đầu lúc 17h21’ khi Mặt Trăng mọc.

A A

Nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ 21 diễn ra vào ngày 19-11-2021 (đạt cực đại lúc 16h03 theo giờ Việt Nam) và kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ.

Tại Việt Nam, có thể quan sát một phần diễn biến của Nguyệt thực lần này, bắt đầu lúc 17h21 khi Mặt Trăng mọc.

Theo TTXVN