Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

13/11/2019 - 08:34

Ngày 12-11, với 93,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

A A

Theo Vietnam+