Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Quốc tang của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

13/08/2020 - 10:28

 - Ngày 12-8, UBND tỉnh An Giang ra thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

A A

UBND tỉnh yêu cầu, trong 2 ngày (14 và 15-8), các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ (Quốc kỳ có dải tang); các tổ chức, cá nhân, cơ sở vui chơi giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện và thông báo đến nhân dân.

MỸ LINH