Nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm an ninh trật tự

23/09/2020 - 05:14

 -  “Cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, kinh tế, tham nhũng, ma túy, sử dụng công nghệ cao, tệ nạn xã hội (TNXH) sẽ là những mặt trận nóng bỏng thời gian tới... Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhân dân; sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, tập trung của lực lượng công an toàn tỉnh...” - đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.

A A

Công an tỉnh An Giang nhận bức trướng chúc mừng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

5 năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng công an với vai trò nòng cốt, đã hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, phối hợp nhịp nhàng với các sở, ban, ngành, đoàn thể đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI.

Qua đó, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, nổi bật là bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn; đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ANTT trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo được ổn định; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm quy định, giải quyết ổn thỏa các vụ việc mất ANTT phát sinh trên tuyến biên giới.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố, gắn kết chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được nâng lên; phương tiện, điều kiện làm việc được cải thiện; tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều người tốt, việc tốt và những tấm gương mưu trí, dũng cảm hy sinh trong công tác và chiến đấu.

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, lực lượng công an tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: “Trước hết, phải bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, nhà nước nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ ANTT. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về bảo vệ ANTT; tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và hoạt động TNXH, không để hoạt động công khai, coi thường pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân. Kiên quyết không để An Giang trở thành địa bàn trung chuyển ma túy từ bên ngoài vào nội địa. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại...

Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, sử dụng công nghệ cao, mua bán người…

Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đoàn kết nhất trí, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Củng cố, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, MTTQVN tỉnh, các đoàn thể và làm tốt công tác dân vận; gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT...

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG