Nhiều chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

08/11/2021 - 06:24

 - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều ngành, lĩnh vực trong nước đã và đang gặp khó khăn, hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp (DN) bị đình trệ. Cục Thuế tỉnh An Giang đã cập nhật kịp thời các chính sách thuế để hỗ trợ cho hoạt động SXKD.

A A

Ngành thuế triển khai nhiều chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

Thông tư 47/2021/TT-BTC, ngày 24-6-2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, gồm: các DN, cá nhân, người nộp phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí, lệ phí số 97/2015/QH13, ngày 25-11-2015 của Quốc hội. Cụ thể, mức hỗ trợ được giảm từ 10 - 50% mức thu của 30 khoản phí, lệ phí theo quy định áp dụng kể từ ngày 1-7 đến hết 31-12-2021. Kể từ ngày 1-1-2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại biểu phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại các thông tư gốc và thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Các nội dung về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; các trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu các khoản phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại thông tư này thực hiện theo quy định tại các thông tư gốc; Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP, ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7 đến hết 31-12-2021. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định dẫn chiếu tại thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Ngoài ra, Thông tư 68/2021/TT-BTC, ngày 6-8-2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo đó, từ ngày 6-8 đến hết 31-12-2021, mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y giảm 50% so với mức thu quy định tại biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư 101/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. Bên cạnh đó, kể từ ngày 1-1-2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí nêu trên thực hiện theo quy định tại biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư 101/2020/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6-8 đến hết 31-12-2021. Các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư 101/2020/TT-BTC.

Cục Thuế tỉnh đề nghị DN có một số khoản phí, lệ phí ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nghiên cứu nội dung quy định cụ thể tại văn bản Thông tư 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính và Thông tư 68/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính được đăng tải trên website của Cục Thuế tỉnh (http://angiang.gdt.gov.vn) và gửi qua địa chỉ email của DN. Trường hợp có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ Cục Thuế tỉnh (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế) qua số điện thoại: 02963.841.623 hoặc email: hotrothueangiang@gmail.com để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể.

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cơ quan thuế các cấp tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp, vừa hỗ trợ người nộp thuế theo chủ trương, chính sách của nhà nước, vừa tăng cường công tác quản lý thu. Trong đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cập nhật các chính sách thuế mới, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 khôi phục SXKD. Đồng thời, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, giúp người nộp thuế thực hiện tốt nhiệm vụ nộp ngân sách.

Bài, ảnh: KHÁNH MY