Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

31/05/2022 - 14:01

Ngày 31/5, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

A A

Chương trình gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020 tại Hà Nội. (Ảnh minh họa: Đăng Khoa)

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là tuyên truyền, tổ chức thực hiện đồng bộ chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Qua đó, chương trình nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, chương trình đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ưu đãi người có công với cách mạng.

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế; phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện.

Kế hoạch cũng nêu các hoạt động trọng tâm trong đợt kỷ niệm quan trọng này. Nổi bật là hoạt động triển khai thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và các văn bản hướng dẫn; tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và Gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022 với khoảng 450 đại biểu người có công.

Ngoài ra, lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ sẽ diễn ra tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc vào tối 26/7; chương trình cầu truyền hình trực tiếp gặp mặt nhân chứng lịch sử tại 5 điểm cầu (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Hà Giang, Quảng Nam); lễ trao bằng Tổ quốc ghi công tại Nghệ An; lễ phát động, vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh tới công tác thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng tại các địa phương và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.

Tùy điều kiện cụ thể, các hoạt động tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

Căn cứ Kế hoạch này, các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.     

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, phối hợp các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Các địa phương chỉ đạo tổ chức việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi người có công để trục lợi.

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể, thiết thực để gia đình có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở; xóa hộ nghèo có thành viên là người có công. Tập trung tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ (nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ) và mộ liệt sĩ. Căn cứ điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động phù hợp để tri ân người có công với cách mạng và gia đình liệt sĩ; tặng áo dài cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng trước kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ theo đúng kế hoạch.

Theo NGÂN ANH (Nhân Dân)