Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

03/09/2020 - 06:36

 - Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020), Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm.

A A

Theo đó, dự kiến trong tháng 11-2020, phối hợp UBND tỉnh tổ chức lễ vinh danh những điển hình tiên tiến có đóng góp trong lĩnh vực xã hội hóa và an sinh xã hội tỉnh An Giang lần II (giai đoạn 2017- 2020); phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hội thao trong hệ thống Mặt trận các cấp, tại TP. Long Xuyên; họp mặt kỷ niệm; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 và lễ phát động Tháng cao điểm vì người nghèo. Song song đó, tăng cường công tác tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang và sự đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới…

THU THẢO