Nhiều thành tựu quan trọng của ngành bảo hiểm xã hội

31/12/2019 - 05:12

 - Năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng so mọi năm, phóng viên Báo An Giang có cuộc phỏng vấn Phó Giám đốc BHXH tỉnh Diệp Thành Bu về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

A A

P.V: năm 2019, BHXH tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, ông vui lòng đánh giá về những thành tựu nổi bật năm qua?

Ông Diệp Thành Bu (D.T.B): năm 2019, tất cả các chỉ tiêu Chính phủ, BHXH Việt Nam và HĐND, UBND tỉnh giao đều đạt và vượt. Trong đó 4 chỉ tiêu chính đạt và vượt so kế hoạch. Đó là số người tham gia BHXH bắt buộc 112.557 người, đạt 100%; số người tham gia BHXH tự nguyện 11.159 người, đạt 115%; gần 1.670.000 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bao phủ 87,50% dân số tỉnh (chỉ tiêu 86,2%). Tổng số thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT là 3.300 tỷ đồng, đạt 100,7% chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; nợ đọng dưới 2% so số thu, đây là chỉ tiêu rất khó đạt nhưng An Giang thực hiện được.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Diệp Thành Bu

Việc triển khai thực hiện nguồn kinh phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT năm 2019 được UBND tỉnh giao cho các cơ sở KCB đảm bảo quyền lợi của đối tượng cũng như nâng cao chất lượng khám và điều trị, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ những quy định, giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN; hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra do BHXH Việt Nam giao; quản lý an toàn các nguồn quỹ thu chi tài chính, tổ chức chi trả thuận lợi, kịp thời; đảm bảo quyền lợi thụ hưởng của người tham gia; củng cố và kiện toàn công tác tổ chức bộ máy; rà soát, đánh giá tình hình nhân sự, bổ sung quy hoạch, đề án vị trí việc làm. Công tác truyền thông ngành BHXH tỉnh có bước chuyển biến tích cực, đổi mới và chủ động lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp theo từng nhóm đối tượng. Nhiều nội dung, hình thức truyền thông đổi mới, linh hoạt, sáng tạo (tuyên truyền và phát hành sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT lưu động), có nhiều giải pháp mang tính đột phá, tác động tích cực và cổ vũ, động viên người lao động và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu được BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

P.V: để đạt được các chỉ tiêu quan trọng trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức là điều không dễ, vì sao BHXH vượt qua được, thưa ông?

Ông D.T.B: trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, toàn ngành đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm, trách nhiệm, vượt qua thách thức, khó khăn, phấn đấu để đạt được hệ thống chỉ tiêu, hưởng ứng, triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua năm 2019. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tham gia thực hiện, nhờ đó các chỉ tiêu đều đạt và vượt so kế hoạch. Năm 2019 là năm thứ 2 BHXH tỉnh không còn thuộc “tốp đầu” những đơn vị có “gia tăng chi phí KCB bất thường”, đây là tín hiệu đáng mừng về thực hiện chính sách BHYT của ngành.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vũ Hoàng Cương chỉ đạo tăng cường thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2019

BHXH tỉnh triển khai đầy đủ chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với BHXH Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện vào cuộc sống”, đối thoại với người lao động tại các doanh nghiệp về thực hiện chính sách BHXH, BHTN; phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh đôn đốc các đơn vị nợ BHXH. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; giải quyết chế độ BHXH; chi trả BHXH, BHYT, BHTN...

P.V: năm 2020, BHXH tập trung những nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm nào để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra?

Ông D.T.B: năm 2020, BHXH tỉnh thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ triển khai Đề án “Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh An Giang theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thực hiện đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, từ ngày 1-1-2020, BHXH TP. Long Xuyên chính thức sáp nhập về BHXH tỉnh An Giang.

Năm 2020, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đầy đủ chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý; kiện toàn tổ chức bộ máy. Tăng cường công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình. Tập trung đôn đốc công tác thu, đối chiếu thu, giảm nợ đọng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới; phấn đấu thực hiện hoàn thành hệ thống chỉ tiêu được Chính phủ, BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

P.V: Xin cám ơn ông!

HẠNH CHÂU (Thực hiện)

 

 

Liên kết hữu ích