Những chiến công xuất sắc của QĐND Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

12/12/2019 - 20:19

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), Quân đội nhân dân Việt Nam vừa làm tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ miền Bắc XHCN, vừa cùng toàn dân chiến đấu và chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược.

A A

Theo TTXVN/Báo Tin tức