Ô nhiễm môi trường - vấn đề “nóng” của xã hội

20/12/2019 - 08:00

 - Gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên phản ánh, thông tin về việc môi trường bị ô nhiễm. Tại An Giang, vấn đề ô nhiễm môi trường đã được đem ra bàn luận tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh. Đây được xem là chủ đề “nóng”, thu hút sự quan tâm của người dân vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng sống của mỗi người.

A A

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vệ sinh môi trường

Hiện trạng môi trường ở tỉnh

Theo Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Việt Trí, kết quả quan trắc môi trường giai đoạn 2017-2019 cho thấy, tổng quan về môi trường trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, các thông số về môi trường nền đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phép. Tuy nhiên, ở nhiều nơi vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường, cụ thể: chất lượng môi trường không khí còn ô nhiễm nhẹ bởi bụi, tiếng ồn, oxit nitơ, ôzôn, tập trung chủ yếu ở khu vực đô thị, khu vực giao thông, khu du lịch, khu - cụm công nghiệp, khai thác đá, lò gạch. Năm 2019, chất lượng môi trường không khí cải thiện hơn so với các năm trước. Chất lượng môi trường nước mặt sông Tiền, sông Hậu (đoạn chảy qua địa phận tỉnh), kênh rạch nội đồng còn ô nhiễm vi sinh, chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng.

Năm 2019, Sở TN&MT đã thực hiện quan trắc chất lượng môi trường không khí do tác động của các khu, cụm công nghiệp cho thấy, chất lượng môi trường không khí tại khu công nghiệp Bình Hòa (Châu Thành), cụm công nghiệp Long Châu (TX. Tân Châu) có chất lượng không khí tốt nhất; cụm công nghiệp Mỹ Quý (TP. Long Xuyên), Lương An Trà (Tri Tôn), Tân Trung (Phú Tân), chất lượng không khí dao động từ mức trung bình đến mức tốt và cụm công nghiệp Hòa An (Chợ Mới) chất lượng không khí kém nhất. Tuy nhiên, nhìn chung chất lượng không khí ở các khu, cụm công nghiệp trong năm 2019 đều tốt. Bên cạnh đó, Sở TN&MT đã thực hiện quan trắc chất lượng môi trường nước do tác động của cụm công nghiệp Mỹ Quý (TP. Long Xuyên), với kết quả chất lượng nước dao động từ mức ô nhiễm nặng đến mức trung bình, trong năm 2019 suy giảm hơn so với các năm trước và ở mức ô nhiễm nặng. Đối với môi trường nước tại 16 khu nuôi thủy sản được quan trắc chất lượng môi trường nước thì khu vực nuôi bè ít ô nhiễm hơn khu vực nuôi ao, hầm.

Những năm qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường được Sở TN&MT phối hợp Thanh tra Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường, phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND cấp huyện và xã thực hiện thường xuyên. Kết quả, năm 2019, toàn ngành đã xử lý 23 trường hợp vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường, với số tiền trên 180 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Bảo vệ môi trường - bảo vệ chính mình

Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề khó khăn, phức tạp của nhiều quốc gia trên thế giới. Để môi trường sống được cải thiện, cần có giải pháp đồng bộ, lâu dài cùng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người dân về bảo vệ môi trường. Tăng cường hơn nữa việc quản lý, bảo vệ rừng đi đôi với quản lý khai thác khoáng sản, cát. Mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo ông Nguyễn Việt Trí, để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh và đưa vào chương trình công tác hàng năm. Đồng thời, rà soát, bổ sung và hoàn thiện mạng lưới quan trắc môi trường đảm bảo phục vụ công tác quản lý, giám sát hiện trạng chất lượng môi trường, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề môi trường của địa phương. Thông tin kịp thời kết quả quan trắc môi trường đến các sở, ngành, địa phương và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Sở TN&MT. Qua kiểm tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sẽ kiên quyết kiến nghị người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt.

Bên cạnh những giải pháp trên, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, năng lượng, thực hiện lối sống xanh, thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp xung quanh nhà, thu gom rác thải để đúng nơi quy định… Đặc biệt, từng bước giảm sử dụng chất thải nhựa, thay vào đó sử dụng túi, bao giấy thân thiện môi trường… Qua đó, góp phần cải thiện môi trường sống của chính chúng ta và cho thế hệ mai sau bằng những hành động nhỏ nhất.

THU THẢO