Ông Justin Trudeau sẽ làm Thủ tướng Canada thêm một nhiệm kỳ

23/10/2019 - 10:22

Ông Justin Trudeau sẽ làm Thủ tướng Canada thêm một nhiệm kỳ nữa sau khi đảng Tự do của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 21-10-2019.

A A

Theo Vietnam+