Ông Lê Phước Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2016 – 2021)

29/06/2020 - 15:57

 - Ngày 29-6, HĐND huyện Châu Thành (An Giang) khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp lần thứ 13, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, kiện toàn công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND huyện và một số nội dung khác có liên quan.

A A

Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý; phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2019; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2020; chương trình giám sát của HĐND huyện nam 2021…

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu và thông qua nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Hà Minh Đấu (nhận nhiệm vụ mới); bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Công an huyện Châu Thành.

Các đại biểu cũng đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND đối với ông Lê Phước Dũng và bầu ông Lê Phước Dũng giữ chức Chủ tịch UBND huyện (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Châu Thành tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND huyện

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp

TRUNG HIẾU