Phát động thi đua học tập và làm theo Bác

17/05/2024 - 06:11

 - Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh cụ thể hóa trong từng hoạt động, phong trào thi đua. Từ kết quả đạt được, năm nay, UBND tỉnh An Giang tiếp tục phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Bác.

Công việc tự giác, thường xuyên

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, UBND tỉnh vừa triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Bác năm 2024. Theo đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân” trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, gắn nội dung học tập, làm theo với thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; giảm nghèo bền vững), nhằm tạo ra sự thay đổi lớn đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống Nhân dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu cơ quan, địa phương thường xuyên lãnh, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực.

Xác định công tác chăm lo đời sống Nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân, hộ gia đình, người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng, tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm điều kiện sống tốt hơn, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng, đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Chú trọng chăm lo đời sống Nhân dân

Qua học tập, mỗi tập thể và cá nhân tự liên hệ, kiểm điểm, trao đổi, đề ra công việc cụ thể, thiết thực làm theo Bác Hồ, Bác Tôn. Đó là quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, giải quyết vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn, để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập, làm theo và nêu gương.

Các cấp, ngành tổ chức tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Bác Tôn, triển khai thực hiện đầy đủ hình thức tuyên truyền theo kế hoạch đề ra. Triển khai đăng ký học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Bác Tôn năm 2024 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, địa phương.

Tiến hành kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền, các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý. Có giải pháp, sáng kiến, mô hình hiệu quả nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn tại đơn vị, địa phương. Xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị sẵn sàng giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ, không có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị được giao.

Mỗi cá nhân tập trung thực hiện khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết hiệu quả vấn đề còn tồn đọng, kéo dài, vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tích cực trong các mặt công tác, phục vụ Nhân dân; trong công tác thiện nguyện, vận động xã hội hóa công tác chăm lo đời sống Nhân dân, chính sách an sinh và phúc lợi xã hội.

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực, được đổi mới cả về nội dung, hình thức và cách tổ chức triển khai thực hiện. Từ đó, tạo không khí phấn khởi, sự nỗ lực bứt phá, sức lan tỏa, thực sự tạo động lực mới để thúc đẩy cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị và Nhân dân chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

THU THẢO