Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức và nhân dân trong quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

13/10/2020 - 07:29

 - Trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, An Giang là vùng căn cứ cách mạng, là địa bàn chịu đựng nhiều hy sinh, mất mát. Không ít cán bộ, chiến sĩ hy sinh chưa tìm được phần mộ, nơi chôn cất để quy tập, cải táng. Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia tác chiến trên địa bàn tỉnh, số lượng hy sinh khá lớn nhưng nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ không được quản lý đầy đủ, cá biệt không còn thông tin, hồ sơ, giấy tờ liên quan. Vì thế, việc xác định vị trí chôn cất ban đầu để thiết lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn.

A A

Việc quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng

Theo Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27-7-2013 của Thủ tướng Chính phủ (phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, gọi tắt Đề án 1237), đến năm 2015 phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ; đến năm 2020 tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ còn lại có thông tin; từ năm 2021 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập số hài cốt liệt sĩ còn lại. Căn cứ các hướng dẫn có liên quan của Văn phòng Ban Chỉ đạo 1237 quốc gia, năm 2018, An Giang thành lập ban chỉ đạo, cơ quan thường trực và các bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo 515 cấp tỉnh, huyện đúng, đủ thành phần theo quy định; xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, triển khai đến các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện. Đến nay, 156/156 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ tham gia công tác tại xã, phường, thị trấn; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ.

Để có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, các địa phương phát 469.294 phiếu thu thập thông tin và đến từng hộ gia đình. Cơ quan thường trực phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát, kiểm đếm chặt chẽ đối với 8 khu vực nghĩa trang, ngoài nghĩa trang. Tổng cộng có 1.490 liệt sĩ được chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh (trong đó 1.399 liệt sĩ của địa phương). Trên địa bàn tỉnh không có khu vực, địa bàn có thông tin hài cốt liệt sĩ không rõ thông tin (vùng mờ) hoặc có thông tin liệt sĩ nhưng chồng lấn địa giới hành chính với địa phương khác. Công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ. Cấp tỉnh, huyện, xã đã lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo phân cấp.

Nhìn chung, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh có sự chủ động trong tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, triển khai thực hiện. Sự phối hợp của các cấp, ngành, đoàn thể cùng với sự hỗ trợ, tham gia tích cực của nhân dân trong công tác thu thập thông tin góp phần tạo điều kiện cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khó khăn hiện nay nằm ở chỗ, chiến tranh kết thúc đã lâu, địa hình có nhiều thay đổi; phần lớn cựu chiến binh (tham gia kháng chiến, cùng chiến đấu với các liệt sĩ) đã lớn tuổi, trí nhớ giảm… Một số cán bộ, nhân viên trực tiếp đảm nhiệm công việc ở các cấp chưa nắm chắc nội dung, phương pháp, thứ tự các bước thực hiện.

Đại tá Lê Minh Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho rằng, để thực hiện có hiệu quả việc kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, cần đề cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong lãnh, chỉ đạo; vai trò tham mưu, đề xuất của cơ quan quân sự các cấp trong tổ chức thực hiện Đề án 1237 của Thủ tướng Chính phủ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, nhân dân.

“Năm 2020 và những năm tiếp theo, tổ chức khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý hồ sơ, danh sách liệt sĩ của tỉnh; chia sẻ thông tin cho cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu và các tỉnh, thành phố. Tập trung rà soát, bổ sung thông tin đối với liệt sĩ có một phần thông tin. Đối với liệt sĩ không có thông tin, tiếp tục tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ nhập vào cơ sở dữ liệu; bổ sung, cập nhật bản đồ tìm kiếm, quy tập theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc; động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” - đại tá Lê Minh Quang nhấn mạnh.

GIA KHÁNH