Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Lợi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025:

Phát huy thế mạnh nông nghiệp, nỗ lực xây dựng nông thôn mới

22/05/2020 - 04:01

 - Là xã vùng sâu, còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Đảng bộ xã Vĩnh Lợi (Châu Thành, An Giang) đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng cao, kinh tế - xã hội (KTXH) có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn của xã vùng sâu có nhiều khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được cải thiện...

A A

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi Trần Thị Thanh Thúy cho biết, xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, giữ vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Vĩnh Lợi không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tạo sự đồng thuận, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước kịp thời, đầy đủ đến các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác tự phê bình và phê bình luôn được thực hiện nghiêm túc trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát được các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm thực hiện. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển KTXH địa phương...

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Đảng bộ xã Vĩnh Lợi triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.

Qua đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, tạo được niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước, góp phần phát triển KTXH, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh…

Phát huy thế mạnh, phát triển đột phá

Là xã thuần nông, nên Vĩnh Lợi rất chú trọng phát triển nông nghiệp, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh, mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Toàn xã có trên 585ha cây ăn trái, trên 1.323ha rau màu, trong đó, có trên 55ha cây ăn trái chuyển đổi từ đất vườn tạp. Nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân được duy trì thực hiện hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Đến nay, giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 160 triệu đồng, tăng 60 triệu đồng so nhiệm kỳ trước.

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Vĩnh Lợi luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân trong công cuộc xây dựng NTM. Những năm qua, xã đã thực hiện tốt công tác huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các công trình phúc lợi xã hội. Các tuyến đường giao thông chính của xã từng bước được đầu tư hoàn chỉnh, tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa.

Ngoài ra, các hoạt động từ thiện - xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người nghèo được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân cùng tham gia. Qua đó, góp phần thúc đẩy KTXH phát triển, cải thiện đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, xã Vĩnh Lợi đã đạt 11/19 tiêu chí, với 36/49 chỉ tiêu; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 3,35%...

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Vĩnh Lợi quyết tâm nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời, khai thác lợi thế các nguồn lực, tổ chức lại sản xuất phát triển nông nghiệp, tạo nền tảng vững chắc phát triển thương mại - dịch vụ và công nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Bên cạnh đó, phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân đưa KTXH phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM, phát triển nền tảng văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi Trần Thị Thanh Thúy nhấn mạnh: “Trở thành xã NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ xã Vĩnh Lợi trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để đạt được mục tiêu đó, xã thường xuyên kiểm tra, duy trì, nâng chất và sớm hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt được. Đồng thời, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Trong đó, tập trung thực hiện những tiêu chí, chỉ tiêu không cần hoặc cần ít vốn đầu tư, phấn đấu trở thành xã NTM vào năm 2023…”.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU