Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo xây dựng Đảng bộ huyện Thoại Sơn vững mạnh toàn diện

06/08/2020 - 06:16

 - Hôm nay (6-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thoại Sơn (An Giang) lần XII (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc. Dịp này, phóng viên Báo An Giang đã trao đổi với Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Phạm Minh Tâm về kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Phóng viên (P.V): xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật Đảng bộ huyện Thoại Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020?

Đồng chí Phạm Minh Tâm: tất cả 16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra đều thực hiện đạt và vượt. Kinh tế huyện đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 31,8 triệu đồng/người/năm đầu nhiệm kỳ lên 54 triệu đồng/người/năm cuối nhiệm kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả nhiệm kỳ đạt 1.673 tỷ đồng, tăng 251 tỷ đồng so nghị quyết và tăng hơn 2 lần so nhiệm kỳ 2010-2015 (799 tỷ đồng). 

Về kêu gọi đầu tư, trong nhiệm kỳ đã thu hút 21 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 8.600 tỷ đồng. Trong đó 14 dự án đã và đang triển khai xây dựng, 5 dự án doanh nghiệp đang lập thủ tục hồ sơ dự án đầu tư. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 31,8% đầu nhiệm kỳ lên 61,5% năm cuối nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ mức 13% đầu nhiệm kỳ xuống còn 1,34% năm cuối nhiệm kỳ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng từ mức 66% đầu nhiệm kỳ lên gần 90% năm cuối nhiệm kỳ.

Các chương trình trọng điểm của huyện thực hiện lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung chỉ đạo, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Các đô thị được chỉnh trang nâng cấp; công tác xã hội hóa, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Đặc biệt, toàn huyện có 14/14 xã được công nhận NTM và huyện được Chính phủ công nhận hoàn thành huyện NTM năm 2018, trước lộ trình 2 năm. Không dừng lại ở đó, huyện đã và đang tiếp tục duy trì, nâng chất tiêu chí NTM đã đạt được, đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng huyện NTM nâng cao.

Chủ động, linh hoạt trong vận dụng, triển khai những chính sách của Tỉnh ủy, nhằm kịp thời đề ra nhiều chủ trương, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung thực hiện, tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được tập trung thực hiện

P.V: xin đồng chí cho biết những nguyên nhân đạt được kết quả trên?

Đồng chí Phạm Minh Tâm: đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo và hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng các sở, ban, ngành; truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; kế thừa những thành quả của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp tích cực lao động, sản xuất, đóng góp nguồn lực phát triển KTXH địa phương.

Đảng bộ luôn phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

P.V: trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Thoại Sơn đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm gì để tiếp tục xây dựng và phát triển địa phương trong nhiệm kỳ 2020-2025?

Đồng chí Phạm Minh Tâm: Đảng bộ huyện Thoại Sơn xác định mục tiêu, định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển toàn diện về kinh tế; đổi mới, sáng tạo, lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng, từng bước đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch và công nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; hướng đến xây dựng huyện NTM nâng cao vào năm 2025.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng bộ huyện Thoại Sơn xác định các khâu đột phá, chương trình trọng điểm của huyện là: xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến trọng điểm, đảm bảo kết nối thông suốt hàng hóa, phương tiện phục vụ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng - an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu; chỉnh trang nâng cấp đô thị 3 thị trấn (Phú Hòa, Núi Sập, Óc Eo) phục vụ phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đẩy mạnh mời gọi đầu tư phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững.

P.V: xin cám ơn đồng chí!

PHƯƠNG LAN (Thực hiện)