Phát triển du lịch An Giang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

03/06/2019 - 08:03

 - Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch (DL) trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua, tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt, đổi mới công tác DL, huy động được sự tham gia và ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Sản phẩm DL ngày càng phong phú, đa dạng. Phát huy thế mạnh loại hình DL tâm linh, DL sinh thái, DL tham quan các di tích lịch sử văn hóa. Hoạt động DL gắn với các sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao cấp vùng, quốc gia và quốc tế được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, quy mô hơn, tạo ấn tượng đẹp và thu hút đông đảo khách DL.

A A

Thực hiện hiệu quả quy hoạch

Tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể phát triển DL tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phê duyệt 2 nhiệm vụ quy hoạch: quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu DL Cồn Phó Ba (TP. Long Xuyên); quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên trò chơi (phần chân núi), xã An Hảo (Tịnh Biên). Phê duyệt 2 đồ án quy hoạch: phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu DL Bắc Miếu Bà, phường Núi Sam (TP. Châu Đốc); đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu DL Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ-Cáp treo núi Sam (TP. Châu Đốc). Hoàn thành 3 quy hoạch khu, điểm DL cấp quốc gia và cấp tỉnh: quy hoạch phát triển Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư (Tịnh Biên) giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030; quy hoạch phát triển DL 3 xã cù lao Giêng (Chợ Mới) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch tổng thể phát triển Khu DL quốc gia núi Sam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày13-7-2018, Bộ Văn hóa-Thể thao và DL quyết định công nhận Khu DL núi Sam là khu DL cấp quốc gia. 

Thu hút đầu tư phát triển du lịch

Theo Sở Văn hóa-Thể thao và DL, tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng DL, giai đoạn 2016-2020, ngân sách nhà nước tập trung vốn 3.826 tỷ đồng đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu DL phục vụ phát triển DL. Qua đó, đã đầu tư các dự án giao thông phục vụ phát triển DL (Tỉnh lộ 941, 942, 943, 945,948, 955A, 957) và 2 tuyến đường địa bàn huyện Thoại Sơn. Hạ tầng các khu DL được đầu tư xây dựng điểm DL văn hóa tại các khu di tích, khu, điểm DL gắn với cácloại hình DL tâm linh, tham quan, tìm hiểu lịch sử (Khu DL núi Sập, Khu DL Soài So, cơ sở hạ tầng Khu DL núi Cấm, tuyến tránh quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông, đường lên đỉnh Núi Sam, tuyến đường vòng Công viên văn hóa núi Sam)... Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, An Giang đã thu hút đầu tư 10 dự án nhà hàng - khách sạn và DL, với tổng vốn đăng ký 3.719 tỷ đồng, so với tổng vốn đầu tư toàn tỉnh chiếm 9,85%.

Phát triển hạ tầng thông tin: Viettel An Giang tổ chức lắp đặt 24 camera tại các khu, điểm DL: rừng tràm Trà Sư, khu vực núi Cấm, Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Tiếp tục lắp đặt thêm 30 camera tại các khu, điểm: cù lao Giêng; Khu di tích lịch sử đồi Tức Dụp; Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Triển khai nâng cấp giao diện trang DL trên cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang để quảng bá DL và trên các trang mạng xã hội. Triển khai thí điểm phát sóng wifi cộng cộng miễn phí tại khu vực Tượng đài Tôn Đức Thắng và một số điểm DL từ nguồn xã hội hóa.

Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch 

DL An Giang xác định thế mạnh đặc thù là DL tâm linh. Việc xây dựng và phát triển sản phẩm DL An Giang ngày càng được chú trọng theo hướng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và tập trung phát triển sản phẩm DL đặc thù dựa trên tiềm năng và lợi thế của địa phương. Năm 2017, Tỉnh tổ chức Tháng Du lịch An Giang với hoạt động phong phú, đa dạng, có tổng số 17 sự kiện, hoạt động được tổ chức gắn với lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Năm 2018, tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng thúc đẩy phát triển DL và nông nghiệp, cụ thể: tổ chức công bố quy hoạch tổng thể phát triển DL Khu DL quốc gia Núi Sam; tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018, đã trao 38 quyết định chủ trương đầu tư và ghi nhớ cam kết đầu tư, trong đó lĩnh vực DL có 9 dự án với tổng mức đầu tư 65.247 tỷ đồng. Ngoài ra, để ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển DL, tỉnh đang triển khai 15 đề tài trong lĩnh vực DL tại các khu, điểm DL. 

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU