Phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký qua mạng

05/07/2022 - 07:59

 - Để giúp giảm chi phí và thời gian cho cá nhân, tổ chức khi đăng ký doanh nghiệp (DN), góp phần cải thiện Chỉ số gia nhập thị trường trong đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã phối hợp Viettel An Giang (chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội) triển khai thí điểm đăng ký DN qua mạng tại các cửa hàng Viettel trên địa bàn tỉnh.

A A

Theo đó, Viettel An Giang hỗ trợ miễn phí cho các cá nhân, tổ chức tạo lập hồ sơ đăng ký DN và hướng dẫn đăng ký DN qua mạng tại các cửa hàng trực tiếp trên toàn tỉnh. Viettel An Giang tổ chức đội ngũ cán bộ đủ trình độ, nhiệt tình, trung thực để thực hiện có hiệu quả thỏa thuận phối hợp. Nhân viên Viettel hỗ trợ tư vấn, tạo lập hồ sơ, đăng ký DN qua mạng hoàn toàn miễn phí (kể cả in 2 bộ hồ sơ đăng ký DN).

 Sở KH&ĐT tạo các bộ hồ sơ mẫu về đăng ký DN, tuân thủ các quy định theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; đào tạo, hướng dẫn nhân viên Viettel trình tự, thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin DN... Đối với Phòng Đăng ký kinh doanh (thuộc Sở KH&ĐT), từ khi nhân viên Viettel nộp hồ sơ cho đến khi có kết quả không quá 1,5 ngày làm việc. Đối với Viettel, từ khi Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo có kết quả cho đến khi DN nhận kết quả không quá 1,5 ngày làm việc.

Theo thỏa thuận, công tác phối hợp chia thành 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1, triển khai phần đăng ký thành lập mới DN, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Giai đoạn 2, triển khai thêm phần đăng ký thay đổi nội dung DN, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (dự kiến thực hiện sau giai đoạn 1 khoảng 3 tháng).

 Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Viettel An Giang thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng tại các cửa hàng Viettel

Sở KH&ĐT cho biết, thời gian qua, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, các chính sách hỗ trợ DN, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về đăng ký DN… góp phần thu hút DN về An Giang sản xuất - kinh doanh. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 6.807 DN và 3.702 đơn vị trực thuộc đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký 78.916 tỷ đồng. Hàng năm, Sở KH&ĐT tiếp nhận và giải quyết TTHC về đăng ký DN khoảng 5.000 hồ sơ/năm. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến mức độ 3 và 4 còn thấp.

Để đạt chỉ tiêu “Dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN đạt 60%”, Sở KH&ĐT phối hợp Viettel An Giang ký kết thỏa thuận triển khai thí điểm đăng ký DN qua mạng tại các cửa hàng trực tiếp Viettel trên địa bàn tỉnh. Việc phối hợp này ngoài việc tạo thuận lợi cho cá nhân/tổ chức nộp hồ đăng ký DN bất kỳ cửa hàng trực tiếp Viettel trên địa bàn tỉnh và Viettel An Giang cũng là "cánh tay nối dài" của Sở KH&ĐT, Phòng Đăng ký kinh doanh trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC về đăng ký DN.

Sở KH&ĐT đánh giá, qua gần 3 tháng triển khai thực hiện phối hợp, kết quả từ ngày 31/3 đến 22/6, Viettel An Giang hỗ trợ thực hiện thành công 23 DN đăng ký qua mạng, chiếm tỷ lệ 17,4% tổng số DN đăng ký qua mạng trên toàn tỉnh. Sở đã tổ chức đào tạo, tập huấn cho nhân viên Viettel các nội dung về trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký thành lập mới DN, hướng dẫn tác nghiệp nộp hồ sơ đăng ký qua mạng trên hệ thống đăng ký DN quốc gia, gửi biểu mẫu đăng ký DN cho Viettel.

Cùng với đó, đơn vị đã có công văn thông báo thời gian triển khai thỏa thuận thí điểm đăng ký DN qua mạng tại các cửa hàng trực tiếp Viettel từ ngày 31/3/2022 đến Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ biết và phổ biến đến người dân. Đồng thời, gửi cho các DN đến đăng ký DN trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Viettel An Giang cho biết, đơn vị đã tuyên truyền nội dung ký kết tại các cửa hàng trực tiếp Viettel, đồng thời trang bị hình ảnh điểm đăng ký DN thành lập mới miễn phí tại cửa hàng trực tiếp Viettel tại 11 huyện, thị xã, thành phố và gửi thông tin danh sách cửa hàng, nhân viên đầu mối đến nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH&ĐT).

Đồng thời, đã tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông Viettel, đài truyền thanh. Nhân viên Viettel sau khi được đào tạo đã tiếp cận tốt việc hướng dẫn tạo lập bộ hồ sơ DN và nộp hồ sơ qua mạng, bao gồm cả DN thành lập mới và thay đổi nội dung DN. Đồng thời, chủ động trao đổi khó khăn, vướng mắc khi đăng ký DN với cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thời gian tới, Sở KH&ĐT, Viettel An Giang, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến người dân về tiện ích miễn phí hỗ trợ người dân, DN đến cửa hàng trực tiếp Viettel để được tạo lập và nộp hồ sơ đăng ký qua mạng. Dự kiến trong tháng 8/2022, Sở KH&ĐT tiếp tục phối hợp Viettel triển khai giai đoạn 2, đào tạo, hướng dẫn nhân viên Viettel nắm bắt trình tự, thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký DN. Vì số lượng hồ sơ DN đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chiếm trên 80% tổng số hồ sơ giải quyết TTHC về đăng ký DN. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ DN đăng ký qua mạng, thực hiện tốt chủ trương An Giang điện tử, Chính phủ số, tạo sự hài lòng của người dân và DN.

HẠNH CHÂU