Phong trào thi đua ở xã anh hùng

01/04/2020 - 06:03

 - Phong trào thi đua yêu nước ở xã anh hùng Cần Đăng (Châu Thành) đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, được Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, bằng nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực.

A A

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Đăng Lê Hồ Ngọc Trung cho biết, những năm qua, địa phương tích cực triển khai thực hiện đồng bộ và rộng khắp phong trào thi đua yêu nước, với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các phong trào được tổ chức phát động, với nội dung cụ thể, hướng vào thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc ở địa phương. Nhiều phong trào thi đua đạt kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng theo hướng năm sau cao hơn năm trước đã tạo khí thế mới trong sản xuất - kinh doanh. Nhiều mô hình hay, làm ăn có hiệu quả được tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy, động viên các đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác huy động sức dân thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được thực hiện hiệu quả. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn quan tâm thực hiện, với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức vận động, bám cơ sở, bám địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Khởi công xây dựng cầu nông thôn

Từ các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện nhiều tập thể điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Điển hình là ông Nguyễn Văn Xuyến (ngụ ấp Vĩnh Hòa A) không ngừng học hỏi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Ông Xuyến chia sẻ: “Khi cuộc sống ổn định, tôi tham gia công tác xã hội - từ thiện, với tâm lý rất thoải mái, giúp được gì có ích là giúp, làm được gì tốt là làm…”.

Nét nổi bất nhất của xã Cần Đăng trong những năm qua là việc huy động sức dân thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. 5 năm qua, xã đã vận động tiền và hiện vật trên 17,5 tỷ đồng để cất mới, sửa chữa trên 324 căn nhà Đại đoàn kết; xây dựng và sửa chữa 19 cầu nông thôn; nâng cấp lộ giao thông nông thôn, lắp đặt đèn đường; trợ cấp học hành, hỗ trợ khó khăn cho gần 8.000 trường hợp…

Khen thưởng các tập thể, các nhân có nhiều đóng góp xã hội - từ thiện, xây dựng cầu nông thôn

Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Cần Đăng Nguyễn Văn Của cho biết, 5 năm qua, bên cạnh việc giáo huấn, vận động tín đồ, quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã đã vận động người dân, các nhà hảo tâm đóng góp gần 6,3 tỷ đồng thực hiện các hoạt động xã hội - từ thiện, chăm lo người nghèo. Ông Nguyễn Văn Của bộc bạch: “Khi làm việc thiện nguyện để giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Vì thế, khi còn làm được việc gì cho đời, xã hội được tốt hơn là tôi sẽ cố gắng làm hết mình, không nề hà…”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Đăng Lê Hồ Ngọc Trung nhấn mạnh, thời gian tới, xã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân tham gia phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, với các tiêu chí nâng cao. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; giữ gìn trật tự an toàn xã hội địa phương. Đặc biệt, duy trì và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU