Phú Bình: Thực hiện 3 công trình của xã nông thôn mới nâng cao

14/11/2019 - 07:33

 - UBND xã Phú Bình (Phú Tân) vừa khởi công nâng cấp đường làng nghề bó chổi bông sậy Cồn Nhỏ. Công trình thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, có tổng chiều dài gần 3.200m, chiều rộng nền đường 5,5m, chiều rộng mặt đường 4m. Kinh phí đầu tư trên 2,7 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh hỗ trợ 90%, còn lại địa phương vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp.

A A

Thực hiện lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao, xã Phú Bình có 3 công trình được đầu tư xây dựng, gồm: nâng cấp, sửa chữa, láng nhựa đường làng nghề; cống tròn rạch Thị Đam; cống tròn rạch Cả Ô, tổng mức đầu tư trên 4,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 3,9 tỷ đồng. Xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2017, phấn đấu trong năm 2019 sẽ tiếp tục được công nhận xã NTM nâng cao.

MỸ HẠNH