Phú Tân hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy" - 4-10

05/10/2019 - 16:49

 - Sáng 4-10, Công an huyện Phú Tân ra quân hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy" - 4-10 và "Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy".

A A

Phú Tân diễu hành hưởng ứng

Diễu hành hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy"Phú Tân diễu hành hưởng ứng

Công an huyện Phú Tân Kiểm tra điều kiện phòng cháy chữa cháy các cơ sở kinh doanh trên địa bàn

Theo đó, Công an huyện kêu gọi các ngành, các cấp triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng trên địa bàn.

Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, lực lượng cơ sở, trang bị phương tiện đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy tại chỗ….

Sau lễ ra quân diễu hành, lực lượng liên ngành huyện Phú Tân đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại một số cây xăng, chợ, công ty, doanh nghiệp.

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị đều chấp hành tốt công tác phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên vẫn còn một vài trường hợp vị phạm được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục

MỸ HẠNH