Phú Tân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ “Năm nông nghiệp”

23/09/2020 - 20:06

UBND huyện Phú Tân (An Giang) đã làm việc với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện nghị quyết Huyện ủy và những nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

A A

Thực hiện chủ đề “Năm nông nghiệp 2020”, đến nay, huyện chuyển đổi trên 488ha trồng cây ăn trái, chủ yếu là xoài, dừa, cây có múi… so năm 2019 tăng 142,71ha. Huyện đã quy hoạch 6 vùng chuyên canh trồng cây ăn trái, trong đó vùng Bình Tây 2 (xã Bình Thạnh Đông) và vùng Phú Hiệp (thị trấn Chợ Vàm) được UBND tỉnh đầu tư hệ thống thủy lợi tổng kinh phí khoảng 7 tỷ đồng. Huyện còn tiếp nhận 10 nhân sự trẻ về công tác tại 10 hợp tác xã (HTX), thành lập mới 3 HTX, đang rà soát đánh giá các HTX đủ điều kiện sáp nhập hoặc thành lập mới, dự kiến đến cuối năm 2020 có 10 HTX thành lập mới.

Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm tuyên truyền ý nghĩa và lợi ích của chủ trương sản xuất “2 năm, 5 vụ”, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tập trung có quy mô để hướng đến liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, cần tích cực thực hiện nâng chất các HTX trên địa bàn, mạnh dạn giải thể các HTX hoạt động không hiệu quả để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu “Năm nông nghiệp 2020".

MỸ HẠNH