Phú Tân: Xác định mô hình kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp

11/09/2019 - 06:43

 - UBND huyện Phú Tân phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh và dự án DRGV (Liên đoàn HTX Reifeisen - Cộng hòa Liên bang Đức) vừa tổ chức hội nghị xác định mô hình kinh doanh hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) trên địa bàn huyện.

A A

Chiến lược huyện Phú Tân đặt ra trong thời gian tới là tập trung phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTXNN gắn với liên kết sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho thành viên HTX và hộ nông dân.

Đại biểu tham dự đã chia sẻ kinh nghiệm qua mô hình kinh doanh cụ thể của các HTXNNVĩnh Bình (Châu Thành), HTXNN Phú Thạnh (Phú Tân); phân tích thực trạng mô hình kinh doanh HTXNN trên địa bàn huyện Phú Tân và định hướng đến năm 2020. Đại diện dự án Dự án DRGV đã chia sẻ kinh nghiệm về mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm các HTXNN trong nước; một số bài học kinh nghiệm về phát triển mô hình HTX tại Cộng hòa Liên bang Đức...

MỸ HẠNH