Quy định về thực hiện cách ly F1

18/01/2022 - 08:09

Hỏi: Tôi vô tình tiếp xúc gần trực tiếp với F0, vì vậy tôi thành F1. Theo hướng dẫn mới nhất của ngành y tế tôi phải thực hiện cách ly như thế nào?

A A

N.V. Hùng (TP. Long Xuyên)

Sở Y tế An Giang trả lời: Các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (gọi là F1) được áp dụng các biện pháp cách ly với những nội dung sau:

1. Những F1 đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm áp dụng cách ly y tế (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp “5K”; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuât PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7. Trường hơp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

2. Những F1 tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp): Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp “5K”; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuât PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 1, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

3. Những F1 chưa tiêm vaccine phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tâp trung 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0; tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuât PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 1, ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Trường hơp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

4. Cách ly y tế tại nhà được áp dụng khi đảm bảo các điều kiện tại khoản 3, mục II của kế hoạch cách ly y tế tại nhà các trường hợp F1 trong phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu nêu trên sẽ thực hiện cách ly y tế tại cơ cở cách ly tập trung theo quy định.

H.C