Quỹ Khuyến học - khuyến tài xã Định Mỹ góp phần xây dựng xã hội học tập

25/06/2019 - 07:53

 - Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Định Mỹ (Thoại Sơn) đã không ngừng quan tâm, chỉ đạo phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT) ở địa phương. Và, sự ra đời của quỹ KH-KT xã Định Mỹ ngày 22-6 vừa qua là bước phát triển, nhằm từng bước xây dựng quê hương Định Mỹ trở thành xã hội học tập.

A A

Quỹ KH-KT hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển giáo dục, đào tạo, góp phần an sinh xã hội. Quỹ được hình thành từ nguồn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên, địa phương tự tạo kinh phí trên cơ sở vận động, quyên góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Quỹ thực hiện nhiệm vụ trợ giúp học sinh, sinh viên thuộc các gia đình nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao học bổng cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc và khen thưởng giáo viên dạy giỏi. Hoạt động không chỉ góp phần ươm mầm đào tạo nhân lực, nhân tài cho quê hương mà còn từng bước hoàn thiện xã hội học tập, quyết không để học sinh nghèo khó bị bỏ lại phía sau. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch, không vì mục đích lợi nhuận, tự tạo vốn, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho quỹ Khuyến học- khuyến tài xã Định Mỹ

Chủ tịch UBND xã Định Mỹ Nguyễn Thanh Hồng cho biết: “Đầu năm 2019, thực hiện chỉ đạo của thường trực Đảng ủy, UBND xã đã củng cố, nâng chất hoạt động của Hội Khuyến học xã đến chi hội các ấp. Nhờ vậy, công tác khuyến học trên địa bàn xã có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác vận động, xã hội hóa được mở rộng nhằm phục vụ tích cực cho sự nghiệp KH-KT. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập từ xã đến ấp không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác khuyến học, tạo phong trào tự giác học tập. Qua đó, chúng tôi còn phổ biến, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và tuyên dương những tấm gương tốt trong công tác xây dựng xã hội học tập. Có thể nói, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Thoại Sơn cùng các ban, ngành huyện mà quỹ KH-KT xã Định Mỹ đã được “khai sinh”, có vị trí quan trọng trong hệ thống quỹ KH-KT huyện Thoại Sơn. Song, một bộ phận người dân chưa nhận thức hết ý nghĩa, mục đích tốt đẹp của nguồn quỹ này nên chưa mạnh dạn đóng góp. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu để nguồn quỹ ngày càng phát triển”.

Tại lễ ra mắt, quỹ KHKT xã Định Mỹ tiếp nhận thêm 133 triệu đồng đóng góp từ các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương. Đến thời điểm hiện tại, nguồn quỹ đạt trên 679 triệu đồng. Số tiền trên dù không quá lớn nhưng là tiền đề, động lực để địa phương xây dựng xã hội học tập tốt đẹp cho tương lai. Có thể thấy, nỗ lực xây dựng xã hội học tập của xã Định Mỹ nói riêng và huyện Thoại Sơn nói chung chính là tạo cơ hội và điều kiện để mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao trình độ dân trí và chất lượng cuộc sống, đào tạo nguồn nhân lực, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Theo đó, hoạt động điều hành hệ thống quỹ KHKT phải đảm bảo 2 nguyên tắc. Một là, bảo toàn tuyệt đối nguồn quỹ, đi đôi với không ngừng tạo nguồn bổ sung, phát triển quỹ. Hai là, đảm bảo có kế hoạch sử dụng đúng mục đích nguồn lãi kết dư định kỳ từ hệ thống quỹ theo tôn chỉ, mục đích và điều lệ quỹ quy định. Cơ cấu chi phải đảm bảo thực hiện hiệu quả, đảm bảo cân đối phân bổ đầu tư hợp lý giữa hoạt động khuyến học và hoạt động khuyến tài.

“Với tiềm lực xã Định Mỹ, địa phương còn có thể phát triển nguồn quỹ KH-KT nhiều hơn nữa. Lãnh đạo địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích, trách nhiệm, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng, phát triển xã hội học tập toàn diện. Thời gian tới, địa phương cần phát huy tốt hơn các nguồn lực, nhất là những nguồn lực tại chỗ trong nhân dân, góp phần tiếp sức cho học sinh nghèo khó, nâng bước những mầm non vững bước đến trường...”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng nhấn mạnh.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN