Ra mắt mô hình “Tổ Phụ nữ tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông” và “Tổ Tư vấn pháp luật cộng đồng” ở phường Long Phú

20/04/2024 - 12:02

 - Tại phường Long Phú (TX. Tân Châu), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã ra mắt “Tổ Tư vấn Pháp luật cộng đồng” và “Tổ Phụ nữ tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông”.

“Tổ Tư vấn Pháp luật cộng đồng” phường Long Phú gồm 18 thành viên, có chức năng tuyên truyền, giới thiệu các nội dung của pháp luật có liên quan đến hội viên, phụ nữ và người dân tại địa phương.

Đồng thời, thực hiện công tác phổ biến, hướng dẫn, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tại địa phương hướng tới mục tiêu làm cho hội viên, phụ nữ và người dân tiếp cận, hiểu biết, chấp hành pháp luật và giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.

Còn mô hình “Tổ Phụ nữ tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông” được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang chọn làm điểm. Mô hình được thành lập có 30 hội viên, là lực lượng nòng cốt của Chi hội Phụ nữ khóm Long Quới A, hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện, công khai, tuân thủ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Với thông điệp phụ nữ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình, tổ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành viên tổ, hội viên, phụ nữ và các thành viên trong gia đình nghiêm túc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông”, giúp trẻ  em yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn nhất là các hoàn cảnh bị tai nạn giao thông…

HẠNH PHÚC - TRỌNG TÍN