Sẽ xây dựng Nhà tang lễ TP. Long Xuyên

26/09/2019 - 14:36

 - Sáng 26-9, UBND TP. Long Xuyên họp thông qua dự thảo đề án xây dựng nhà tang lễ thành phố.

A A

Sẽ xây dựng Nhà tang lễ TP. Long Xuyên

Theo đề án, địa điểm xây dựng nhà tang lễ dự kiến tại phường Mỹ Phước và phường Đông Xuyên, với các khu chức năng, như: khu tang lễ, khu hành chính - dịch vụ...

Kinh phí xây dựng nhà tang lễ từ nguồn ngân sách; đối tượng phục vụ sẽ là những hộ nghèo, hộ khó khăn....

NGUYỄN HƯNG