Tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới

19/04/2024 - 17:39

 - Chiều 19/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh với các Huyện, Thị ủy, Thành ủy biên giới; tổng kết Quy chế phối hợp hoạt động Biên phòng - Quân sự - Hải quan - Công an năm 2023; triển khai kế hoạch 169/KH-UBND ngày 5/3/2024 của UBND tỉnh An Giang về tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh: Nhiệm vụ giữ vững chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà. Do đó, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, hải quan, các địa phương khu vực biên giới phải đoàn kết gắn bó, phối hợp chặt chẽ, hòan thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Các lực lượng, các địa phương khu vực biên giới tiếp tục đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Quy chế phối hợp giữa các đơn vị, địa phương gắn với triển khai chủ trương của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội.

Thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin, phối hợp nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, ngoại biên để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng, địa phương trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh.

Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ biên giới; tiếp tục phát huy các mô hình, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định đời sống Nhân dân khu vực biên giới…, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Đặc biệt, tập trung xây dựng các Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chấp hành nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, các nguyên tắc, quy định trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp; tuyệt đối không được chủ quan đối với những biểu hiện suy thoái, nhất là về phẩm chất đạo đức, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

TRUNG HIẾU