Tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh môi trường du lịch

17/06/2019 - 07:47

 - Thời gian qua, ngành văn hóa – thể thao và du lịch (VH-TT&DL) tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, bảo đảm an ninh môi trường du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn giao thông.

A A

Sở VH-TT&DL tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch; phối hợp Bộ VH-TT&DL thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch, vận tải khách du lịch và bảo vệ môi trường tại An Giang đối với 12 doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Qua thanh tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót và yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch.

 Bảo đảm an ninh, môi trường cho khách du lịch

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Công an tỉnh đã tham mưu tỉnh ban hành kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Trên cơ sở đó, công an các đơn vị, địa phương đã cụ thể hóa thành kế hoạch và tổ chức quán triệt nghiêm túc đến tất cả cán bộ, chiến sĩ trong toàn ngành. Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại các điểm tham quan du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện không đúng quy định pháp luật về ANTT; nhất là an toàn phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp chặt chẽ với ngành du lịch thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện cho du khách tại các khu, điểm du lịch. Đồng thời, xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, tập trung đông người gây rối ANTT tại các khu, điểm du lịch. Thường xuyên tổ chức tấn công trấn áp các loại tội phạm tại các khu, điểm du lịch, trên các tuyến, địa bàn giáp ranh, trong đó tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, trộm cắp, lừa đảo, ma túy, mê tín dị đoạn… tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các hoạt động du lịch. Tiếp tục nghiên cứu triển khai lắp đặt camera giám sát an ninh tại các khu, điểm du lịch. Phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại các khu, điểm du lịch, tập trung nghiên cứu đổi mới hình thức, nội dung phát động, xây dựng các mô hình, phong trào phù hợp với các khu, điểm du lịch.

Nhằm bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch, UBND tỉnh đã ban hành quyết định kế hoạch trùng tu, sửa chữa các di tích đình làng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Hiện nay đã thẩm định và cấp giấy phép trùng tu, tôn tạo 84 di tích trên địa bàn An Giang. Bộ VH-TT&DL đã quyết định công nhận 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam; Hội đua bò Bảy Núi, Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá Buông của người Khmer. Tỉnh tiếp tục xây dựng 2 hồ sơ khoa học “Nghệ thuật Dì Kê của người Khmer” và “Nghi lễ vòng đời của người Chăm tỉnh An Giang” trình Bộ VH-TT&DL xem xét đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể.

Sở VH-TT&DL đang phối hợp Cục Di sản văn hóa, Viện Hàn lâm chuẩn bị các thủ tục xây dựng hồ sơ Di sản văn hóa Óc Eo trình Thủ tướng lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đồng thời, tổ chức thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, xây dựng hồ sơ quần thể di tích Núi Sam đề nghị xếp hạng là Khu di tích quốc gia đặc biệt và hồ sơ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Những tháng đầu năm 2019, Sở VH-TT&DL tổ chức thành công các hội nghị tổng kết ngành, xúc tiến quảng bá du lịch ĐBSCL, triển khai Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Tập trung chỉ đạo giải quyết công tác quản lý, xử lý âm thanh gây tiếng ồn trong các họat động văn hóa, dịch vụ văn hóa; chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - học tập cộng đồng, điểm sinh hoạt văn hóa-thể thao xã nông thôn mới; chất lượng các danh hiệu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được công nhận tại các xã, phường, thị trấn. Giám sát các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân cũng như công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh VH-TT&DL; giám sát công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU